a) Servicii INTRASTAT -intocmire , urmarire , raportare prin declaratia INTRASTAT

Serviciile  Intrastat reprezinta un  sistem de colectare a datelor statistice privind comertul cu bunuri între tarile din Uniunea Europeana.
Sistemul de servicii Intrastat a devenit operational începând cu data 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeana.
Declaratia statistica INTRASTAT este completata de toti operatorii economici ale caror importuri si/sau exporturi din/catre statele membre ale Uniunii Europene depasesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinta.

CINE POATE PRESTA SERVICII INTRASTAT?

Obligatia furnizarii datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc urmatoarele conditii:

 • sunt înregistrati în scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
 • realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastst stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2017 sunt:

 • pentru introduceri intracomunitare: 900.000RON
 • pentru expedieri intracomunitare: 900.000RON

CE TREBUIE DECLARAT CATRE INTRASTAT?

 • fluxul (introduceri/expedieri);
 • perioada de referinta;
 • date de identificare ale firmei(cod fiscal);
 • tara de destinatie/tara de expeditie;
 • cod marfa (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat);
 • natura tranzactiei;
 • modul de transport;
 • termenii de livrare;
 • cantitatea în kg;
 • cantitatea în unitate de masura suplimentara;
 • valoarea facturata;
 • valoarea statistica.

Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezinta întotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta.

b)Servicii de analiza si management : cash flow. BVC , situatii si raportari bancare , dosare esalonare catre ANAF.