Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara
 • Asistenţă înfiinţare societate, întreprindere individuală, asociaţie familială, persoană fizică autorizată
 • Tehnoredactare act constitutiv pentru societăţi, acord de constituire pentru întreprinderi individuale şi asociaţii familiale
 • Verificare disponibilitate denumire societate/ rezervare şi obţinere denumire
 • Obţinere certificate constatatoare
 • Tehnoredactare hotărâri pentru:
 • Majorare/diminuare capital social
 • Completare obiect de activitate
 • Cooptare/retragere asociaţi
 • Cesiune părţi sociale/acţiuni
 • Deschidere sedii secundare/puncte de lucru
 • Divizare/fuziune societate
 • Dizolvare/lichidare societate
 • Suspendarea /reluarea activităţii
 • Contract comodat (declarare sediu/punct de lucru)
 • Tehnoredactare act constitutiv actualizat, urmare a menţiunilor înregistrate la ORC
 • Îndrumare pentru completarea formularelor ORC
 • Întocmirea şi depunerea actelor la ORC , pe baza de delegaţie de reprezentare
 • Verificare stadiu firme
 • Ridicarea certificatelor de menţiuni şi a rezoluţiilor ORC
 • Listare acte normative
 • Preluare anunţuri spre publicare în Monitorul Oficial partea a III-a
 • Preluare convocatoare spre publicare în Monitorul Oficial partea a IV