Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

De la caz la caz o putem realiza noi sau o putem sa oferim consultanta pentru realizarea si intocmirea ei corecta , in situatia in care se necesita o evidenta primara la sediu respectiv punct de lucru in situatia in care se preteaza dupa natura activitatii.

Realitatea fidela , realizarea activitatii din contabilitatea primara /de gestiune presupune:

 • Întocmirea, completarea, înregistrarea, îndosarierea documentelor care constituie baza înregistrărilor contabile, si asigură circulatia lor ratională,
 • Metinerea la zi evidenta intrărilor si iesirilor, asigurarea că documentele specifice sunt întocmite corect si la timp, se asigură respectarea măsurilor privitoare la circulatia documentelor primare utilizate la efectuarea altor înregistrări contabile .
 • Se Gestionează evidenta valorilor materiale si bunurilor de consum, verifică stocurile (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar , marfuri , animale pasari)si se comunică ulterior Administratorului
 • Se întocmeste zilnic registrele contabile (Raportul de gestiune, Nota de recepţie,Foaia de prezentă, Fişa de magazie,Registrul de Casă, etc.)
 • Coordonarea documentelor contabile primite în firmă, oricare ar fi acestea, de la facturi de intrări marfă/servicii/materiale, la bonuri fiscale, extrase bancare, etc
 • Coordonarea documentelor contabile care ies din firmă : facturi emise, avize , etc
 • Evidenţa facturilor neîncasate
 • Evidenta încasărilor
 • Emiterea documentelor bancare (file CEC,BO,OP etc.) pe care le inaintează persoanei responsabile cu semnarea acestora.
 • Evidenţa cronologică a facturilor emise si stabileste împreună cu Administratorulprotocolul de numerotare a documentelor.
 • Preluam si verificam documentele contabile generate de departamentele comerciale
 • Înregistrarea deconturile pentru deplasări
 • Înventarierea furnizorii si clientii pe baza extraselor de cont şi confruntă datele cu evidenţa primară.
 • Supervizarea si arhivarea documentelor contabile precum şi salvarea datelor informatice.
 • Înregistrarea facturile de servicii primite de la furnizori
 • Verificarea soldurile din contabilitate cu cele ale furnizorilor
 • Verificarea soldurile din contabilitate cu cele ale clienţilor
 • Întocmire rapoarte zilnice/săptămânale/lunare privind datoriile firmei în funcţie de vechime ;
 • Întocmire rapoarte zilnice/săptămânale/lunare privind creanţele firmei în funcţie de vechime ;
 • Verificare corespondenţa soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont ;
 • Demararea procesul de recuperare a creanţelor de la clienţi.

In ceea ce priveste Contabilitatea de gestiune aceasta se ocupa direct cu evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor pornind de la calculatia costurilor, aceasta este in special pentru societatile cu productie (cereale, panificatie , bauturi ,alcoolice, carmangerii, crestere animale etc):

Deasemenea urmarim operarea corecta a documentelor pentru :

 • determinarea costurilor prestabilite ;
 • înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de productie,  executarea de lucrari si  prestari servicii ;
 • determinarea costului efectiv de productie ;
 • stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit si costul efectiv;
 • analizacosturilor efective, cât si determinarea rezultatelor analitice;

În contextul contabilitatii de gestiune si de calculatie a costurilor sunt evidentiate  cheltuieli fie directe fie indirecte cu activitatea desfasurata.