Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

Dat fiind faptul ca Codul Fiscal este in continua modificare , aceasta parte de Consultata este vitala , tocmai pentru a trata corect fiscal orice operatiune inregistram. Consultanţa fiscală acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfăşurare a activităţii unei firme, de la aplicarea corecta a codului fiscal , declararea corecta si urmarirea realitatii operatiunilor, pentu a reda imaginea Fidela a societatii pana la intocmirea contestaţiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc.);

 • Consultanta privind reglementările valutare, operaţiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţii internaţionale;
 • Identificarea tuturor taxelor şi contribuţiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Asistentă în îndeplinirea obligaţiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanta în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
 • Analiza şi soluţionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislaţia UE;
 • Analiza şi soluţionarea problemelor de repatriere a profitului, soluţii fiscale de maximizare a investiţiilor;
 • Planificare în domeniul taxelor.

Asigurăm consultanţă fiscală necesară pentru micşorarea fiscalităţii, punându-vă la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru creşterea profitului.

 • Categorii de impozite pentru care oferim consultanţă fiscală: Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plată, declaraţia de impozit pe profit);
 • Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plată, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunară a impozitului pe venitul din salarii,termen de plată a impozitului, regularizarea anuală a impozitului pe venit,fişe fiscale, declaraţia de venit global şi declaraţii speciale;
 • Impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi: sfera de cuprindere, venituri impozabile obţinute în România, reţinerea impozitului datorat de nerezidenţi, scutiri, declaraţii;
 • Impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plată, declaraţii), impozitul pe clădiri şi teren, taxă asupra mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale;
 • Taxă pe valoarea adăugată:sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plată, decontul de TVA.