Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

Firma noastră poate oferi servicii de contabilitate primară și de gestiune sau consultanță pentru întocmirea corectă a acesteia, în cazul în care natura societății impune evidență primară la sediu sau punctul de lucru.

Realitatea fidelă, realizarea activității din contabilitatea primară/de gestiune presupune:

 • Întocmirea, completarea, înregistrarea, îndosarierea documentelor care constituie baza înregistrărilor contabile și asigură circulația lor rațională;
 • Menținerea la zi a evidenței intrărilor și ieșirilor, asigurarea că documentele specifice sunt întocmite corect și la timp, asigurarea respectării măsurilor privitoare la circulația documentelor primare utilizate la efectuarea altor înregistrări contabile;
 • Gestionarea evidenței valorilor materiale și bunurilor de consum, verificarea stocurilor și se comunicarea informațiilor către administrator;
 • Întocmirea zilnică a registrelor contabile;
 • Coordonarea documentelor contabile primite în firmă;
 • Coordonarea documentelor contabile care ies din firmă;
 • Evidenţa facturilor neîncasate;
 • Evidența încasărilor;
 • Emiterea documentelor bancare către persoanele responsabilie cu semnarea acestora;
 • Ținerea evidenţei cronologică a facturilor emise și stabilirea împreună cu administratorul a protocolul de numerotare al documentelor;
 • Preluarea și verificarea documentelor contabile generate de departamentele comerciale;
 • Înregistrarea deconturilor pentru deplasări;
 • Inventarierea furnizorilor și clienților pe baza extraselor de cont şi confruntarea datelor cu evidenţa primară;
 • Supervizarea și arhivarea documentelor contabile, precum şi salvarea datelor informatice;
 • Înregistrarea facturile de servicii primite de la furnizori;
 • Verificarea soldurilor din contabilitate cu cele ale furnizorilor;
 • Verificarea soldurilor din contabilitate cu cele ale clienţilor;
 • Întocmirea rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare privind datoriile firmei (în funcţie de vechime);
 • Întocmirea rapoartelor zilnice/săptămânale/lunare privind creanţele firmei (în funcţie de vechime);
 • Verificarea corespondenţei soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont;
 • Demararea procesului de recuperare al creanţelor de la clienţi.

Contabilitatea de gestiune este folosită în special de societățile care au producția ca activitate. Aceasta se referă la menținerea evidenței global-valorice și cantitativ-valorice a stocurilor, precum și la întocmirea balanței analitice a acestora având ca punct de pornire calculația costurilor.

Firma noastră verifică operarea corectă a documentelor pentru:

 • determinarea costurilor prestabilite;
 • înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitatea de producție,  executarea de lucrări și  prestări servicii;
 • determinarea costului efectiv de producție;
 • stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit și costul efectiv;
 • analiza costurilor efective, cât și determinarea rezultatelor analitice.

În contabilitatea de gestiune si de calcul al costurilor sunt evidențiate cheltuieli directe sau indirecte în legătură cu activitatea desfășurată.