Se realizează printr-o serie de elemente de analiza financiară care au la bază:

  • Analiza structurilor financiare;
  • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
  • Analiza datoriilor şi creanţelor;
  • Analiza capitalurilor şi imobilizărilor;
  • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • Determinarea indicatorilor de analiza financiară pe bază de rate și ponderi.