Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

Activitatea de refacere contabilitate presupune verificarea inregistrarilor existente si corectarea erorilor lor in conformitate cu legislatia in vigoare in vederea aducerii la zi a situatiei contabile.

Serviciile de refacere contabilitate presupune :

  • reintocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: D112 rectificativa , state de plata corectate conform documentelor atasate si omise) ;
  • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adaugata;
  • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
  • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit;
  • refacerea balantei de verificare.