Codul Fiscal este în continuă schimbare, motiv pentru care consultanța este crucială în vederea înregistrării corecte a operațiunilor contabile. Consultanța fiscală acoperă integral nevoile unei firme care își desfășoară activitatea aplicând corect Codul Fiscal, declarând corect și real operațiunile sale și asigurând o imagine corectă a realității contabile. Acest tip de consultanță acoperă inclusiv nevoia…

Activitatea de refacere contabilitate presupune verificarea înregistrarilor deja existente i corectarea erorilor lor în conformitate cu legislația în vigoare în vederea aducerii la zi a situației contabile corecte. Serviciul de refacere a contabilității presupune: reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la organele competente a declarațiilor rectificative pentru salariați: D112 rectificativă, state de plată…

Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

Consultanță și asistență juridică

Serviciile noastre de consultanță și asistență juridică includ: Asistenţă înfiinţare societate, întreprindere individuală, asociaţie familială, persoană fizică autorizată; Tehnoredactare act constitutiv pentru societăţi, acord de constituire pentru întreprinderi individuale şi asociaţii familiale; Verificare disponibilitate denumire societate,  rezervare şi obţinere denumire; Obţinere certificate constatatoare; Tehnoredactare hotărâri pentru: majorare/diminuare capital social, completare obiect de activitate, cooptare/retragere asociaţi,…

Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

Contabilitatea primară și de gestiune

Firma noastră poate oferi servicii de contabilitate primară și de gestiune sau consultanță pentru întocmirea corectă a acesteia, în cazul în care natura societății impune evidență primară la sediu sau punctul de lucru. Realitatea fidelă, realizarea activității din contabilitatea primară/de gestiune presupune: Întocmirea, completarea, înregistrarea, îndosarierea documentelor care constituie baza înregistrărilor contabile și asigură circulația lor…

Consultanta si asistenta juridica, Contabilitatea primara si de gestiune, Contabilitate financiara, Servicii refacere contabilitate pt firme din Timisoara

Contabilitate financiară

Ce este contabilitatea financiară, de fapt? În câteva cuvinte: circuitul patrimonial al societății, în totalitatea și structuralitatea sa. Acest serviciu deservește ca scop principal furnizarea de informații clare referitoare la poziția financiară a firmei, performanțele acesteia și modificările poziției financiare. Informațiile obținute din contabilitate au o dublă utilizare: internă, de către management, și externă –…